Advokat Novi Sad

Advokat Novi Sad - Advokatska kancelarija Jelena Malešev

Kroz dosadašnje iskustvo nastojali smo da opravdamo ukazano poverenje naših klijenata. Pre svega se bavimo privrednim pravom odnosno zastupanjem privrednih društava pred organima uprave, poreskim, carinskim, prekršajnim organima i sudovima (u postupcima izvršenja- naplate potraživanja, parničnim, privrednim, stečajnim i drugim postupcima), zastupanjem pred Komisijom za zaštitu konkurencije, pripremi dokumentacije za učestvovanje u javnim nabavka, zastupanje u postupcima javnih nadmetanja, kao i postupka po zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, zatim osnivanjem firmi, osnivanjem preduzetničkih radnji, zdravstvenih ustanova i svih ostalih formi privrednih društava (doo, ad, od, itd), statusnim promenama svih privrednih subjekata (promena naziva firme, promena sedišta firme, promena osnivača firme, uvećanje i smanjenje osnovnog kapitala, itd), savetovanjem u vezi načina rada privrednih subjekata i sastavljanje pravnih akata, kao i svih vrsta ugovora (sastavljanje ugovora o distribuciji, poslovno- tehničkoj saradnji, ugovora o radu, otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog, sporazumni raskid radnog odnosa, pravilnika o radu, akata o proceni rizika, pravilnika o uzbunjivačima itd.). Pred prekršajnim, poreskim i carinskim organima, sem privrednih duštava zastupamo i fizička lica.

Zakažite

Konsultacije

  Takođe, stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja koja se tiču nekretnina (sastavljanje tužbi za utvrđivanje prava svojine, sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje prilikom upisa u katastar nepokretnosti), kao i saobraćajnih nezgoda (naplata po osnovu odštetnih zahteva, zastupanje u vansudskim i sudskim postupcima po osnovu naknade štete).

  Pored prethodno navedenih oblasti građanskog prava radimo i sporazumne razvode braka, razvode braka po tužbi, uspostavljanje, promenu visine izdržavanja, kao i naplatu zakonskog izdržavanja, sastavljanje testamenata i zastupanje u ostavinskom postupku.

  Šta mi radimo

  NAŠA PODRUČJA PRAKSE:

  Advokatska kancelarija Jelena Malešev iz Novog Sada pruža usluge za privredna društva i fizička lica. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za privredno, krivično, porodično, stvarno i građansko pravo.

  image image

  Zastupamo prilikom razvoda braka, starateljstva nad decom, naplate potraživanja po osnovu zakonskom izdržavanja.

  image image

  Osnivanje, statusne promene i brisanje pravnih lica, ugovori, zastupanje, pravno savetovanje i izrada opštih akata poslodavaca.

  image image

  Sastavljanje testamenta, ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskim postupcima, pravno savetovanje.

  image image

  Poresko savetovanje prilikom prenosa prava svojine na nepokretnostima, poresko savetovanje privrednih društava i preduzetnika, zastupanje u poreskim postupcima.

  image image

  Podnošenje regresnih zahteva, predloga za mirno rešenje spora, tužbi za naknadu štete, zastupanje i pravno savetovanje.

  image image

  Zastupanje u procesu kupovine nekretnine, sastavljanje i provera ugovora o kupoprodaji, pravno savetovanje, zastupanje u imovinskim sporovima.

  image
  900 +
  Case Closed
  image
  200 +
  Trusted Clients
  image
  25 +
  Certificates & specialized training
  image
  600 +
  Successful Case
  Advokati

  Jelena MaleševNovosti

  мај 11, 2023

  Sporazumni razvod braka

  Sporazumni razvod brakaBrak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjave volje da žele da stupe u brak...

  мај 11, 2023

  Naknada štete

  Naknada šteteOdgovornost za prouzrokovanu štetu svodi se na obavezu naknade. Naknada je zapravo smisao sankcije za prouzrokovanu...

  мај 11, 2023

  Alimentacija

  Alimentacija Alimentacija za dete u Srbiji suštinski predstavlja obavezu izdržavanja maloletnog deteta do punoletstva, a punoletnog deteta...

  мај 31, 2022

  Ostavinski postupak

  Ostavinski postupak Ostavinski postupak (raspravljanje zaostavštine) je vanparnični postupak u kom sud ili javni beležnik utvrđuje ko...

  мај 26, 2022

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju. Ugovorom o doživotnom...

  мар 11, 2022

  Obaveze privrednih društava povodom Zakona o arhivskoj građi

  Obaveze privrednih društava povodom Zakona o arhivskoj građi   Dokumentarni materijal, kako je određeno u članu 2....

  065/69-629-59