Advokat Novi Sad

Advokat Novi Sad - Advokatska kancelarija Jelena Malešev

Kroz dosadašnje iskustvo nastojali smo da opravdamo ukazano poverenje naših klijenata. Pre svega se bavimo privrednim pravom odnosno zastupanjem privrednih društava pred organima uprave, poreskim, carinskim, prekršajnim organima i sudovima (u postupcima izvršenja- naplate potraživanja, parničnim, privrednim, stečajnim i drugim postupcima), zastupanjem pred Komisijom za zaštitu konkurencije, pripremi dokumentacije za učestvovanje u javnim nabavka, zastupanje u postupcima javnih nadmetanja, kao i postupka po zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, zatim osnivanjem firmi, osnivanjem preduzetničkih radnji, zdravstvenih ustanova i svih ostalih formi privrednih društava (doo, ad, od, itd), statusnim promenama svih privrednih subjekata (promena naziva firme, promena sedišta firme, promena osnivača firme, uvećanje i smanjenje osnovnog kapitala, itd), savetovanjem u vezi načina rada privrednih subjekata i sastavljanje pravnih akata, kao i svih vrsta ugovora (sastavljanje ugovora o distribuciji, poslovno- tehničkoj saradnji, ugovora o radu, otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog, sporazumni raskid radnog odnosa, pravilnika o radu, akata o proceni rizika, pravilnika o uzbunjivačima itd.). Pred prekršajnim, poreskim i carinskim organima, sem privrednih duštava zastupamo i fizička lica.

Zakažite

Konsultacije

  Takođe, stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja koja se tiču nekretnina (sastavljanje tužbi za utvrđivanje prava svojine, sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje prilikom upisa u katastar nepokretnosti), kao i saobraćajnih nezgoda (naplata po osnovu odštetnih zahteva, zastupanje u vansudskim i sudskim postupcima po osnovu naknade štete).

  Pored prethodno navedenih oblasti građanskog prava radimo i sporazumne razvode braka, razvode braka po tužbi, uspostavljanje, promenu visine izdržavanja, kao i naplatu zakonskog izdržavanja, sastavljanje testamenata i zastupanje u ostavinskom postupku.

  Šta mi radimo

  NAŠA PODRUČJA PRAKSE:

  Advokatska kancelarija Jelena Malešev iz Novog Sada pruža usluge za privredna društva i fizička lica. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za privredno, krivično, porodično, stvarno i građansko pravo.

  image image

  Zastupamo prilikom razvoda braka, starateljstva nad decom, naplate potraživanja po osnovu zakonskom izdržavanja.

  image image

  Osnivanje, statusne promene i brisanje pravnih lica, ugovori, zastupanje, pravno savetovanje i izrada opštih akata poslodavaca.

  image image

  Sastavljanje testamenta, ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskim postupcima, pravno savetovanje.

  image image

  Poresko savetovanje prilikom prenosa prava svojine na nepokretnostima, poresko savetovanje privrednih društava i preduzetnika, zastupanje u poreskim postupcima.

  image image

  Podnošenje regresnih zahteva, predloga za mirno rešenje spora, tužbi za naknadu štete, zastupanje i pravno savetovanje.

  image image

  Zastupanje u procesu kupovine nekretnine, sastavljanje i provera ugovora o kupoprodaji, pravno savetovanje, zastupanje u imovinskim sporovima.

  image
  900 +
  Case Closed
  image
  200 +
  Trusted Clients
  image
  25 +
  Certificates & specialized training
  image
  600 +
  Successful Case
  Advokati

  Jelena MaleševNovosti

  дец 29, 2021

  Zakon o zaštiti potrošača

  Zakon o zaštiti potrošača Narodna Skupština Republike Srbije je 9. septembra 2021. godine usvojila novi Zakon o...

  дец 29, 2021

  Osnivanja privrednog subjekta- društva sa ograničenom odgovornošću (doo)

  Osnivanja privrednog subjekta- društva sa ograničenom odgovornošću (doo) Postupak osnivanja privrednih subjekata društva sa ograničenom odgovornošću (doo)...

  advokat novi sad - testament
  нов 25, 2021

  Testament

  TESTAMENT Testament ili zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom...

  advokat novi sad - ugovor o kupoprodaji
  нов 10, 2021

  Ugovor o kupoprodaji

  Ugovor o kupoprodaji Ugovor o kupoprodaji. Na osnovu definicije ugovorom se naziva dvostrani pravni posao, kojim se...

  јун 15, 2019

  Šta je medijacija

  Šta je medijacija? Šta je medijacija? Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće...

  advokat novi sad - razvod
  јун 15, 2019

  Razvod braka

  Razvod braka Razvod braka je posledica dugotrajne bračne nesloge partnera, koji prema psihološkim istraživanjima u socijalnom radu...

  Call Now Button065/69-629-59