Alimentacija

Alimentacija za dete u Srbiji suštinski predstavlja obavezu izdržavanja maloletnog deteta do punoletstva, a punoletnog deteta do završetka redovnog školovanja, odnosno najkasnije do navršene 26. godine.

Zakon omogućava prestanak obaveze izdržavanja punoletnog deteta ako bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, a obaveza izdržavanja se može produžiti i posle isteka navedenih uslova ako je dete nesposobno za rad.

U Srbiji se nakon razvoda braka dete najčešće poverava jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava. Po zahtevu tražioca alimentacije može da se odredi da iznos bude u fiksnoj sumi ili u procentualnom iznosu od redovnih mesečnih novčanih primanja roditelja davaoca alimentacije. Kada se radi o utvrđivanju iznosa alimentacije za dete, prilikom razvoda braka postoje dva osnovna načina određivanja njene visine. Prvi je sporazumni – kada se roditelji sporazumeju o iznosu izdržavanja, što sud mora da odobri. Drugi način je da sud samostalno odluči o iznosu alimentacije, uzimajući u obzir sve okolnosti, što je obično slučaj kod razvoda braka po tužbi. Ako bivši supružnici imaju više od jednog deteta, sud će, ako ne dođe do sporazuma roditelja, posebno utvrđivati potrebe i izdatke za svako dete.

Kada je roditelj dužnik plaćanja alimentacije nezaposlen, logično je da će imati više problema da pronađe sredstva za izdržavanje svog deteta. Međutim, bez obzira na nezaposlenost, njegova obaveza i dalje postoji.

U slučajevima kada je roditelj nezaposlen sudovi obično dosuđuju niže iznose alimentacije, ali i tada je sud dužan da vodi računa da to bude adekvatan iznos. Ako je roditelj zdrav i radno sposoban, nema razloga da to bude bilo kakav izgovor za neplaćanje alimentacije.

Izdržavanje deteta je zakonska obaveza, a država zakonskim rešenjima nastoji da snažno zaštiti položaj dece, posebno maloletne. Neredovno plaćanje mesečnih iznosa alimentacije ne samo da predstavlja povredu prava dece da dobiju ono što im pripada, već predstavlja i krivično delo Nedavanje izdržavanja – iz člana 195. Krivičnog zakonika.

065/69-629-59