TESTAMENT Testament ili zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku. Zaveštanje može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasuđivanje. Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost….

Ugovor o kupoprodaji Ugovor o kupoprodaji. Na osnovu definicije ugovorom se naziva dvostrani pravni posao, kojim se izražava saglasnost volje dve ugovorne strane, o međusobnim pravima i obavezama. Ugovor čiji je predmet kupovina ili prodaja zove se kupoprodajni ugovor. Ugovor o kupoprodaji je saglasna izjava volja dve ugovorne strane kojom se jedna ugovorna stana –…

Šta je medijacija? Šta je medijacija? Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora. Strane koje žele da sporni odnos reše mirnim putem u postupku medijacije rešavaju ga uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz…

Razvod braka Razvod braka je posledica dugotrajne bračne nesloge partnera, koji prema psihološkim istraživanjima u socijalnom radu predstavlja jedan od najstresnijih životnih događaja. Razvod braka može biti sporazuman ili po tužbi za razvod braka. Ukoliko je u pitanju sporazumni razvod braka potrebno je da se bivši bračni partneri sporazumeju oko vršenja roditeljskog prava, deobi imovine,…

e- Šalter Republičkog geodetskog zavoda Obveznici službene dostave isprava, odnosno organi javne uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja donose odluke koje predstavljaju osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljaju putem e-Šaltera izvršne odluke i druga akta koja predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Republički geodetski zavod unapredio…

Call Now Button065/69-629-59