O kancelariji

Osnivač advokatske kancelarije Jelena Malešev je rodjena u Novom Sadu. Pravni fakultet je završila na univerzitetu u Novom Sadu.

Posle završenog Pravnog fakulteta pripravnički staž obavlja u jednoj od novosadskih renomiranih kancelarija koja se bavi privrednim pravom.

Tokom 2016-e godine stiče zvanje master pravnik, a master je odbranila na temu ,,Zaštita pravila o konkurenciji u postupcima javnih nabavki’’.

2017-e godine stiče dozvolu za medijatora-posredovanje u mirnom rešavanju sporova, a potom završava i specijalizovane obuke porodična medijacija, posredovanje u privrednim sporovima i posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja.

2018-e godine završava obuku ,,Medijacija i advokatura – zastupanje klijenata u medijaciji’’, kao i ,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom’’.

Pored maternjeg srpskog jezika govori nemački i engleski jezik.

EnglishGermanSerbian

Pozovite