O nama

Advokatska kancelarija Jelena Malešev

Advokatska kancelarija Jelena Malešev pruža pravne usluge za privredna društva i fizička lica. Osnivač advokatske kancelarije je advokat Jelena Malešev iz Novog Sada, specijalizovana za nekretnine, privredno i građansko pravo.

Advokat Jelena Malešev je rođena 1990. godine u Novom Sadu. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisuje u oktobru 2009. godine, opšti smer. Tokom studija je u okviru Međunarodne sekcije Centra za simulaciju suđenja završila obuku za postupanje advokata pred Međunarodnim sudom pravde. Takođe, pisala je mnogobrojne seminarske radove iz aktuelnih društvenih pitanja, i to iz sociologije, krivičnog, radnog, socijalnog, finansijskog i obligacionog prava i bila član Novinarske sekcije i Saveza studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Krajem studija se zapošljava u poznatoj robnoj marki Hennes & Mauritz, kao prodajni savetnik.

Pravni fakultet završava na univerzitetu u Novom Sadu 2014. godine i svoj pripravnički staž započinje u jednoj renomiranoj advokatskoj kancelariji za privredno pravo u Novom Sadu- Advokatskoj kancelariji Oberman. Tokom pripravničkog staža završava master studije i stiče zvanje master pravnika, a master studije je odbranila na temu ,,Zaštita pravila o konkurenciji u postupcima javnih nabavki’’.

Advokat

Jelena Malešev

Nakon završetka pripravničkog staža, polaže pravosudni i advokatski ispit i upisuje se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Krajem 2016. godine Jelena Malešev završava Osnovnu obuku za posrednika u mirnom rešavanju sporova- medijatora u organizaciji Partnera za demokratske promene Srbije, te stiče dozvolu za posredovanje u mirnom rešavanju sporova Ministarstva pravde Republike Srbije. U međuvremenu završava specijalizovane obuke: porodična medijacija, posredovanje u privrednim sporovima, posredovanje u postupcima zlostavljanja na radu- mobing, posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja i posredovanje u stečajnim postupcima.

Takođe, Jelena Malešev je završila obuku ,,Zastupanje stranaka u medijaciji” i “Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom” u organizaciji Advokatske komore Vojvodine i Advokatske komore Srbije.

Član je Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Srbije i Evropskog udruženja advokata (AEA).

image
900 +
Case Closed
image
200 +
Trusted Clients
image
25 +
Certificates and specialized training
image
600 +
Successful Case
065/69-629-59