Građansko pravo

Građansko pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za građansko pravo u Novom Sadu. Kao advokatska kancelarija za građansko pravo bavimo se građanskim pravom ne samo u Novom Sadu, nego i na teritoriji cele Republike Srbije.

Građansko pravo je porodica pravnih grana koje regulišu imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidbi, ljudskih radnji i tvorevina uma na osnovu načela autonomije volje, prenosivosti prava i obaveza, pravne jednakosti, zaštite na privatni zahtev i imovinske sankcije.

Sveukupno, razlikuju se: uvod u građansko pravo, opšti deo građanskog prava i posebni delovi (obligaciono, stvarno, porodično, nasledno, intelektualno, radno, trgovinsko pravo).

EnglishGermanSerbian

Pozovite