Naknada štete

Advokat Jelena Malešev je advokat za naknadu štete, koji se između ostalog bavi:

  • podnošenjem regresnih zahteva osiguravajućim društvima povodom štetnih događaja;
  • tužbi za naknadu materijalne i nematerijalne štete;
  • sačinjavanjem sporazuma o vansudskom poravnanju, kao i zastupanjem prilikom zaključenja istih;
  • zastupanjem u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete nastalim u saobraćajnim nezgodama i drugim štetnim događajima.
EnglishGermanSerbian

Pozovite