Stvarno pravo

Stvarno pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za stvarno pravo, koji se između ostalog bavi:

  • sačinjavanjem svih vrsti tužbi po osnovu stvarno- pravnih odnosa i zastupanje fizičkih i pravnih lica u prethodno navedenim sporovima (tužba zbog smetanja državine prava službenosti, tužba zbog smetanja poseda, tužba radi prestanka prava službenosti i upisa prestanka prava službenosti u zemljišnu knjigu, tužba za predaju nepokretne stvari, tužba za predaju pokretne stvari, tužba za utvrđivanje prava svojine po osnovu održaja, prigovor protiv platnog naloga);
  • sastavljanjem stvarno- pravnih ugovora, kao i savetovanjem prilikom sačinjavanja istih (ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari, ugovor o prodaji nepokretnih stvari, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju), uknjižba- upis u katastar nepokretnosti i usklađivanje zemljišno-knjižnog stanja u katastru nepokretnosti.

 

EnglishGermanSerbian

Pozovite