Osnivanje i statusne promene

Kako bi određeno privredno društvo poslovalo u zakonskim okvirima potrebno je najpre izvršiti njegovu registraciju- osnivanje kod Agencije za privredne registre. Naime, naša advokatska kancelarija se bavi osnivanjem svih vrsta privrednih subjekata, kako onih koji se osnivaju pred Agencijom za privredne registre (osnivanje preduzetnika, osnivanje pravnih lica- firmi (doo, kd, ad, od), osnivanje udruženja), tako i onih koji se osnivaju podnošenjem odgovarajuće registracione prijave sudu (osnivanje ustanova, osnivanje apoteka).

Naša advokatska kancelarija vrši i sve statusne promene koje nastanu u toku poslovanja jednog privrednog subjekta (promena naziva privrednog društva, promena osnivača privrednog društva, promena sedišta privrednog društva, registracija ogranka privrednog društva, registracija elektronske pošte, promena zakonskih zastupnika privrednih društva, uvećanje osnovnog kapitala, smanjenje osnovog kapitala). Takođe, dajemo i savete prilikom sprovođenja statusnih promena.

U slučaju da dođe do neželjenih problema u poslovanju ili se osnivači iz drugih razloga odluče na brisanje privrednog društva zastupamo naše klijente prilikom sprovođenja stečaja ili likvidacije (kako dobrovoljne, tako i prinudne likvidacije).

EnglishGermanSerbian

Pozovite