Ugovori

Ugovori

Ugovori u privredi su ugovori koje zaključuju privredni subjekti međusobno u vršenju privredne delatnosti iz predmeta svog poslovanja ili u vezi sa tim delatnostima.

Dakle, ugovori u privredi su pravni poslovi koji predstavljaju saglasne izjave volje dva ili više preduzeća ili drugih pravnih lica, kojima se ostvaruje neko obligaciono- pravno dejstvo.

Kao advokat(i) za privredno pravo u prilici smo da sastavljamo sledeće vrste ugovora:

  • ugovor o prodaji;
  • ugovor o trgovinskom posredovanje;
  • ugovor o trgovinskom zastupanju (agentura);
  • ugovor o komisionu;
  • ugovor o građenju;
  • ugovor o špediciji;
  • ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Pružamo pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat.

Što se tiče poslovanja unutar same firme sastavljamo ugovore o radu, pravilnike o radu, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o uzbunjivanju, zaštiti podataka, kao i ostale pravne akte potrebne za fukcionisanje pivrednih društava- poslodavaca. Takođe, pružamo pravne savete povodom sastavljanja prethodno navedenih pravnih akata preduzeća.

EnglishGermanSerbian

Pozovite