Radno pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za radno pravo, koji se između ostalog bavi:

  • savetovanjem zaposlenih i poslodavaca u vezi sa pravima i obavezama iz radnog odnosa;
  • sastavljanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme, otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog, sporazumni raskid radnog odnosa, pravilnika o radu, pravilnika o uzbunjivačima i ostalih pravnih akata;
  •  sastavljanjem i zastupanjem po tužbi protiv poslodavaca vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina, naknade štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom, diskriminacije, mobinga, nezakonitog otkaza itd.
EnglishGermanSerbian

Pozovite