advokat novi sad

Porodično i nasledno pravo

Nasledno pravo je grana imovinskog prava koja se bavi imovinskopravnim posledicama smrti. Ono proučava pitanje zaostavštine, subjekata naslednog prava (aktivnih i pasivnih) i vrste sukcesije.

Advokat Jelena Malešev je advokat za nasledno pravo u Novom Sadu, koji se između ostalog bavi:

 • zastupanjem u ostavinskim postupcima (podela zaostavštine, pravo na nužni deo);
 • sastavljanje testamenta;
 • sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života;
 • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • savetovanje vezano za podelu zaostavštine, prava na nužni deo, sastavljanje testamensta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života itd.

Porodično pravo je posebna grana prava koja uređuje odnose u porodici, kao i odnose porodice i društva. Takođe, to je posebna pravna nauka koja postojeće pravne norme o porodici sistematizuje, objašnjava i proučava, ali i predlaže nova zakonska rešenja.

Advokat Jelena Malešev je advokat za porodično pravo u Novom Sadu, koji se između ostalog bavi:

 • sačinjavanjem i savetovanjem povodom (pred)bračnih ugovora, kojim se regulišu imovinski odnosi između supružnika;
 • podela imovine stečene u braku;
 • savetovanje povodom zaštite posebne imovine supružnika;
 • zastupanjem u postupcima povodom razvoda braka (sporazumni razvod braka, razvod braka po tužbi);
 • zastupanjem u postupcima vršenja roditeljskog prava (starateljstvo nad decom);
 • izdržavanje i naplata potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja;
 • međunarodna otmica dece u skladu sa Haškom konvencijom;
 • nasilje u porodici.

Ukoliko ne možete da se samostalno dogovorite sa supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata razvoda braka ili starateljstva nad detetom, asistiramo pokušajima postizanja mirnog rešenja, uključujući i porodičnu medijaciju.

  Zakažite konsultacije

  Oblast rada:

  065/69-629-59