Sporazumni razvod braka

Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjave volje da žele da stupe u brak pred matičarem. Brak se sklapa radi ostvarivanja zajednice života supružnika, a prestaje smrću supružnika, poništenjem i razvodom.

Supružnici imaju pravo na razvod braka ukoliko zaključe sporazu, o razvodu braka. Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava

roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta. Sastavni deo sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava

obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na onog roditelja kome je dete povereno. Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. Pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Ukoliko se supružnici nalaze u inostranstvu ili iz nekih drugih razvoda ne žele da pristupe ročištu za razvod braka mogu ovlastiti advokata da umesto njih pristupi ročištu radi razvoda braka.

Na sporazumni predlog za razvod braka plaća se sudu taksa u iznosu od 2.660,00 dinara, dok se na presudu o razvodu braka plaća takođe taksa sudu u iznosu od 2.660,00 dinara.

Za sva dalja pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju.

    Zakažite konsultacije

    Oblast rada:

    065/69-629-59