Šta je medijacija?

Šta je medijacija? Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora.

Strane koje žele da sporni odnos reše mirnim putem u postupku medijacije rešavaju ga uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz dogovaranje i pregovaranje pomaže strankama da postignu zajedničko rešenje i dođu do sporazuma koji će rešiti njihove sporne odnose i biti prihvatljiv za obe strane.

Medijatori su neutralni i nepristrasni. Naime, ukoliko stranke u bilo kom momentu imaju sumnju u njihovu nepristrasnost one mogu promeniti medijatora. Takođe, ukoliko medijatori smatraju da je medijacija necelishodna i da stranke ne žele da sarađuju, uvek mogu prekinuti postupak medijacije. Naravno, to ne sprečava stranke da docnije pokušaju pred drugim medijatorom.

Medijacija je moguća u svim spornim odnosima, i to: imovinsko- pravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, privrednim, porodičnim, radnim (osim sporova koji nastaju povodom otkaza ugovora o radu i isplati minimalne zarade), drugim građansko- pravnim odnosima, krivičnim i upravnim.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA od 1. januara 2019. godine stranke su oslobođene plaćanja svih sudskih taksi, ako spor reše medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Оставите одговор

Call Now Button065/69-629-59