advokat novi sad

Sudsko rešavanje sporova

Zastupanje u oblasti sudskog parničnog rešavanja sporova koje pružamo uključuju:

 • sporove u vezi sa nekretninama;
 • sudske sporove iz radnog odnosa;
 • sporove povodom naknade štete;
 • sporove iz prava osiguranja;
 • postupke u vezi sa stečajem
 • privredne i trgovačke sporove;
 • sporove povodom intelektualne svojine;
 • sporove povodom nelojalne konkurencije;
 • sporove u vezi sa informacionim tehnologijama i softverom;
 • priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u Srbiji;
 • priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka u Srbiji.

Pored sudskog rešavanja sporova postoji i vansudsko rešavanje sporova. Od postupaka vansudskog rešavanja sporova izdvojili bi arbitražu i medijaciju.

Arbitraža je mehanizam donošenja odluka koji se koristi kada dve ili više suprotstavljenih strana ne mogu da postignu sporazum ili nastavak rada ka komplementarnom cilju. Strane učesnice se slažu da imenuju neutralnu stranu ili osobu da donese odluku pošto čuje stavove obe strane.

Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora.

Strane koje žele da sporni odnos reše mirnim putem u postupku medijacije rešavaju ga uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz dogovaranje i pregovaranje pomaže strankama da postignu zajedničko rešenje i dođu do sporazuma koji će rešiti njihove sporne odnose i biti prihvatljiv za obe strane.

Advokat Jelena Malešev je sertifikovani medijator Ministarstva pravde Republike Srbije.

  Zakažite konsultacije

  Oblast rada:

  065/69-629-59