Testament

Testament ili zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku. Testament može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasuđivanje.

Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost. Izuzetno, kad se bitno izmene prilike koje su u vreme zaveštanja bile zaveštaočeva odlučujuća pobuda, sud može, na zahtev zainteresovanog lica, staviti van snage pojedine odredbe zaveštanja ili celo zaveštanje ako zaveštalac to nije mogao učiniti zbog gubitka sposobnosti za rasuđivanje. Zahtev se može postaviti u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja.

Zaveštaočeva volja za sačinjavanje zaveštanja mora biti ozbiljna, stvarna i slobodna. Zaveštaočeva namera za sačinjavanje zaveštanja mora biti određena i bezuslovna, a zaveštanje mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom.

Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao, da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. Ovakva vrsta testamenta u praksi se naziva advokatski testament, iz razloga što ga uglavnom sastavlja advokat, a punovažnost dobija tako što ostavilac u prisustvu dva svedoka izjavi da je testament pročitao, da je to njegova poslednja volja i potom se na isto pismeno potpiše. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju, a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svedoka. Svojeručni testament se ne overava kod javnog beležnika, nego se deponuje u arhivu advokatske kancelarije, koja sačinjava testament. Po saznanju za smrt lica advokat za testament dostavlja sudu ili javnom beležniku testament, koji je ostavilac za života ostavio.

Kako bi Vaš testament bio sastavljen u skladu sa važećim zakonodavstvom najbolje bi bilo da se obratite advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za sastavljanje testamenta.

Ukoliko Vam je potreban advokat za testament naša advokatska kancelarija sastavlja testamente kako za teritoriju Novog Sada, tako i za teritoriju cele Republike Srbije. Sem što Vam stojimo na raspolaganju za sastavljanje testamenta možete nam se obratiti i za pravno savetovanje iz ove oblasti, kao i u vezi sa sudskim i vansudskim postupcima pokrenutim ovim povodom.

    Zakažite konsultacije

    Oblast rada:

    065/69-629-59