advokat novi sad

Zaštita podataka

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je stupio na snagu avgusta 2019. godine. Prethodno navedeni zakon je reformisao standarde za obradu podataka o ličnosti građana u Srbiji i uveo značajne novčane kazne u slučaju neusklađivanja. Naša advokatska kancelarija obezbeđuje da svi aspekti Vašeg poslovanja budu usklađeni sa novim zakonom.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji predviđa iste uslove kao i Član 27. GDPR-a. Ukoliko nemate sedište u Srbiji, a obrađujete podatke o ličnosti građana u Srbiji, morate imenovati predstavnika u zemlji. Takođe, ukoliko imate sedište u Srbiji obavezni ste da imenujete Lice za zaštitu podataka o ličnosti ako:

  • ste organ vlasti (osim ako obradu vrši sud u svrhu obavljanja njegovih sudskih ovlašćenja);
  • vršite redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose;
  • vršite obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, u velikom obimu.

Možete biti novčano kažnjeni u  slučaju nepoštovanja uslova za imenovanje Predstavnika. GDPR se odnosi na svaku kompaniju koja vrši obradu podataka o ličnosti građana, a neusklađivanjem možete biti novčano kažnjeni (do 4% ukupnog godišnjeg prihoda ili 20 miliona evra). Zato ne razmišljajte da li se odredbe Zakona o zaštiti odnose na Vaše preduzeće ili ne, nego se obratite našoj advokatskoj kancelariji, a mi ćemo nastojati da Vam odgovorimo na sva Vaša pitanja.  

    Zakažite konsultacije

    Practice Areas

    065/69-629-59