advokat novi sad

Nekretnine

Na nepokretnosti se plaćaju porezi nа imovinu, i to porez nа imovinu (koji se plaća svake godine), porez nа nаsleđe, poklon, porez nа prenos аpsolutnih prаvа ili porez na dodatu vrednost (koji se plaća prilikom prometa nekretnine).

Promet nepokretnosti oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava. Ova dva poreza su međusobno isključiva, što znači da se nikada ne plaćaju istovremeno za jedan isti promet. Prvi promet novoizgrađene nepokretnosti uvek se oporezuje porezom na dodatu vrednost – PDV-om, dok ukoliko nije u pitanju promet novoigrađene nepokretnosti plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

Advokatska kancelarija Malešev kao advokatska kancelarija, koja se bavi zastupanjem u oblasti nekretnina u Novom Sadu, pruža pravnu pomoć ne samo na teritoriji Novog Sada, već i na teritoriji cele Republike Srbije. Što se tiče oblasti našeg delovanja izdvojili bi sledeće:

 • sačinjavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
 • provere ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
 • pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti;
 • sačinjvanje ugovora o zakupu poslovnih prostora;
 • sastavljanje ugovora o izgradnji objekta;
 • zastupanje u procesu kupovine nekretnina od investitora u procesu izgradnje objekta;
 • sastavljanje ugovora o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta;
 • brisanje hipoteka;
 • zastupanje u sporovima koji se tiču imovinskih odnosa;
 • zastupanje u postupcima ozakonjenja objekata;
 • zastupanje pred poreskim organima;
 • savetovanje vezano za poresko pravo.

Obveznici službene dostave isprava, odnosno organi javne uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja donose odluke koje predstavljaju osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljaju putem e-Šaltera izvršne odluke i druga akta koja predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.

Republički geodetski zavod unapredio je poslovni proces podnošenja zahteva i dostave isprava za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova uvođenjem informacionog sistema e-Šalter i sem obveznicima službene dostave isprava ovaj pristup mogućio i pojedinim advokatima, bankama, geodetskim organizacijama i agencijama za nekretnine. Advokatska kancelarija Jelena Malešev u Novom Sadu kao advokat za imovinske odnose poseduje pristup e-Šalter, s tim da je pristup omogućen ne samo za Novi Sad, nego za teritoriju cele Republike Srbije.

  Zakažite konsultacije

  Oblasti rada:

  Call Now Button065/69-629-59