advokat novi sad

Ugovori i zastupanje pravnih lica

Advokatska kancelarija savetuje i zastupa u čitavom spektru privrednih sektora (uvoza i izvoza u prehrambenoj, farmaceutskoj, automobilskoj industriji, hotelskom sektoru, sektoru informacionih tehnologija, prodaja luksuzne robe itd). Kao advokatska kancelarija za privredno pravo bavimo se privrednim pravom ne samo u Novom Sadu, nego i na teritoriji cele Republike Srbije.

U svom radu bavimo se:
 • zastupanjem klijenata- privrednih društava pred carinskim, poreskim, prekršajnim i drugim državnim organima;
 • zastupanjem klijenata- privrednih društava u postupcima javnih nabavki, pripremom konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, kao i sastavljanjem zahteva za zaštitu prava;
 • zastupamo klijente- privredna društva pred Komisijom za zaštitu konkurencije i u postupcima posredovanja- medijacije;
 • zastupamo klijente- privredna društva u parničnim sporovima, sporovima privrednih prestupa, postupcima izvršenja, kao i u drugim postupcima vezanim za poslovanje privrednih subjekata;
 • zastupanje prilikom zaključenja svih vrsta ugovora, kao i sastavljanja istih.

Ugovori u privredi su ugovori koje zaključuju privredni subjekti međusobno u vršenju privredne delatnosti iz predmeta svog poslovanja ili u vezi sa tim delatnostima.

Dakle, ugovori u privredi su pravni poslovi koji predstavljaju saglasne izjave volje dva ili više preduzeća ili drugih pravnih lica, kojima se ostvaruje neko obligaciono- pravno dejstvo.

Kao advokatska kancelarija za privredno pravo u prilici smo da sastavljamo sledeće vrste ugovora:
 • ugovor o kupoprodaji robe;
 • ugovor o kupoprodaji uslugaugovor o trgovinskom posredovanje;
 • ugovor o trgovinskom zastupanju (ugovor o agenturi);
 • ugovor o komisionu;
 • ugovor o građenju;
 • ugovor o špediciji;
 • ugovor o prevozu i logistici;
 • ugovor o poslovno tehničkoj saradnji;
 • ugovor o distribuciji robe (Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji);
 • ugovor o distribuciji usluga;
 • ugovor o konsultantskim uslugama;
 • ugovor o posredovanju;
 • ugovor o franšizingu;
 • ugovor o zajedničkom ulaganju (Joint venture ugovor);
 • ugovor o komercijalizaciji intelektualne svojine.

Pružamo pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat.

Što se tiče poslovanja unutar same firme sastavljamo ugovore o radu, pravilnike o radu, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o uzbunjivanju, zaštiti podataka, kao i ostale pravne akte potrebne za fukcionisanje pivrednih društava- poslodavaca.
Ukoliko su Vam samo potrebni pravni saveti vezano za gore navedena pitanja i postupke slobodno nam se možete obratiti nastojaćemo da što detaljnije analiziramo pravni problem ili pitanje i da Vas posavetujemo kako da rešite isti.

  Zakažite konsultacije

  Oblasti rada:

  065/69-629-59