Advokat Jelena Malešev

Oblast rada

Kao advokat za privredno pravo u Novom Sadu bavimo se zastupanjem privrednih društava pred organima uprave, poreskim, carinskim, prekršajnim organima i sudovima.

Privredna društva zastupamo u postupcima:

  • izvršenja – naplate potraživanja,
  • parničnim  postupcima,
  • privrednim postpucima,
  • stečajnim i drugim postupcima.

 

Naša advokatska kancelarija pomaže i pri osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (doo), ortačkih društava, komaditnih društava, akcionarskih društvava, preduzetničkih radnji, zdravstvenih i drugih vidova ustanova.
Obavljamo za vas statusne promene svih privrednih subjekata, odnosno:

  • Promena naziva firme;
  • Promena sedišta firme;
  • Promena osnivača firme;
  • Uvećanje i smanjenje osnovnog kapitala, itd.

 

Ukoliko vam je potrebno savetovanje u vezi načina rada privrednih subjekata i sastavljanje pravnih akata – Kontaktirajte našu advokatsku kancelariju.
Sastavljamo sve vrste ugovora za vas (ugovor o distribuciji, ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji, ugovor o špediciji, ugovor o radu), otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog, sporazumni raskid radnog odnosa, pravilnik o radu, akata o proceni rizika, pravilnika o uzbunjivačima itd.

Šta mi radimo

NAŠA PODRUČJA PRAKSE:

Advokatska kancelarija Jelena Malešev iz Novog Sada pruža usluge za privredna društva i fizička lica. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za privredno, krivično, porodično, stvarno i građansko pravo.

image image

Zastupamo prilikom razvoda braka, starateljstva nad decom, naplate potraživanja po osnovu zakonskom izdržavanja.

image image

Osnivanje, statusne promene i brisanje pravnih lica, ugovori, zastupanje, pravno savetovanje i izrada opštih akata poslodavaca.

image image

Sastavljanje testamenta, ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskim postupcima, pravno savetovanje.

image image

Poresko savetovanje prilikom prenosa prava svojine na nepokretnostima, poresko savetovanje privrednih društava i preduzetnika, zastupanje u poreskim postupcima.

image image

Podnošenje regresnih zahteva, predloga za mirno rešenje spora, tužbi za naknadu štete, zastupanje i pravno savetovanje.

image image

Zastupanje u procesu kupovine nekretnine, sastavljanje i provera ugovora o kupoprodaji, pravno savetovanje, zastupanje u imovinskim sporovima.

065/69-629-59