Oblast rada

Oblast rada

Privredno pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za privredno pravo, koji se između ostalog bavi:
– osnivanjem preduzetničkih radnji, zdravstvenih ustanova i svih ostalih formi privrednih društava (doo, ad, od, itd);
– statusnim promenama svih privrednih subjekata (promena naziva, sedišta, osnivača itd);
– savetovanje u vezi načina rada privrednih subjekata i sastavljanje pravnih akata i svih vrsta ugovora;
– zastupanje privrednih društava pred organima uprave, poreskim, prekršajnim organima i sudovima (u postupcima izvršenja- naplate potraživanja, parničnim, privrednim, stečajnim i drugim postupcima).

Radno pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za radno pravo, koji se između ostalog bavi:
– savetovanjem zaposlenih i poslodavaca u vezi sa pravima i obavezama iz radnog odnosa;
– sastavljanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme, otkaza ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog, sporazumni raskid radnog odnosa, pravilnika o radu, pravilnika o uzbunjivačima i ostalih pravnih akata;
– sastavljanjem i zastupanjem po tužbi protiv poslodavaca vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina, naknade štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom, diskriminacije, mobinga, nezakonitog otkaza itd.

Građansko pravo

Advokat Jelena Malešev je advokat za građansko pravo. Građansko pravo se između ostalog deli na stvarno, obligaciono, nasledno i porodično pravo.

Advokat Jelena Malešev je advokat za stvarno pravo, koji se između ostalog bavi:

– sačinjavanje svih vrsti tužbi po osnovu stvarno- pravnih odnosa i zastupanje fizičkih i pravnih lica u prethodno navedenim sporovima (npr. saobraćajne nezgode – podnošenje regresnih zahteva, zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete, zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete nastalim u saobraćajnim nezgodama, regresa protiv drugih krivaca);
– sastavljanje svih vrsta stvarno- pravnih ugovora, kao i savetovanje prilikom sačinjavanja istih (npr. ugovori o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju itd.), kao i uknjižba i usklađivanje zemljišno-knjižnog i stanja u katastru nepokretnosti.

Advokat Jelena Malešev je advokat za nasledno pravo, koji se između ostalog bavi:

– zastupanje u ostavinskim sporovima (podela zaostavštine itd.);
– sačinjavanje testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju.

Advokat Jelena Malešev je advokat za porodično pravo, koji se između ostalog bavi:

– zastupanje u postupcima povodom razvoda braka (sačinjavanje predloga za sporazumni razvod braka itd.);
– sačinjavanje i savetovanje povodom bračnih ugovora, kojim se regulišu imovinski odnosi između supružnika.

EnglishGermanSerbian

Pozovite