advokat novi sad

Pravo stranaca

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. Zakonom o strancima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije o njihovim vraćanjem iz Republike Srbije.

Advokatska kancelarija Jelena Malešev se bavi pravima stranaca, među kojima bi izdvojili sledeće oblasti:

 • dobijanje boravišne dozvole za strance u ​​Srbiji;
 • dobijanje radne dozvole za strance u ​​Srbiji;
 • pomoć pri međukompanijskom kretanju i upućivanju zaposlenih na rad u Srbiju;
 • sticanje srpskog državljanstva;
 • otpust iz srpskog državljanstva;
 • otvaranje bankovnog računa nerezidenta;
 • pomoć pri kupovini nekretnina za strance;
 • nasleđivanje nekretnina;
 • savetovanje stranih fizičkih i pravnih lica u pitanjima sa međunarodnim elementom;
 • savetovanje stranih fizičkih i pravnih lica u pitanjima vezanim za prekogranične sporove (zahtevi za naknadu štete, priznanje i izvršenje strane sudske odluke itd.);
 • zastupamo u postupcima priznanja i izvršenja strane sudske odluke u Republici Srbiji.

  Zakažite konsultacije

  Practice Areas

  Call Now Button065/69-629-59