Prestanak poreske obaveze

The Charges

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) propisani su slučajevi prestanka poreske obaveze. Odredbama prethodno navedenog zakona propisano da poreska obaveza prestaje: 1) naplatom poreza; 2) zastarelošću poreza; 3) otpisom poreza; 4) na drugi zakonom propisani način.

Awarded

Call Now Button065/69-629-59