TARIFA

VREDNOST SPORA (T.br.13)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANO ½Pod+1.500.00ŽALBA
do 750,000,009.000,0010.500,006.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1,500.000,00 11.250,0012.750,007.125,0022.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,0018.000,009.750,0033.000,00
3.000.000,01 -6.000.000,0022.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
6.000.000,01 – 12.000.000,0030.000,0031.500,0016.500,0060.000,00
12.000.000,01 – 24.000.000,0037.500,0039.000,0020.250,00 78.000,00
24.000.000,01 – 48.000.000,0045.000,0046.500,0024.000,0090.000,00
48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara45.000,00 + po 30,00 din45.000,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%
120.000.000,01 – 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din52.200,00 + po 30,00 din52.200,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,0058.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI:

VRSTA SPORA (T. br. 14)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANOŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom častii, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR16.500,0018.000,009.750,0033.000,00
Postupci pred drž. organom ostali19.500,0021.000,0011.250,0039.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS22.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
utvrdjivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uredjenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija(neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi),ostali pred PS25.500,0027.000,0014.250,0051.000,00
zakonsko izdržavanje6.000,007.500,004.500,0012.000,00
vršenje roditeljskog prava11.250,0012.750,007.125,0022.500,00
Privredni prestupi, uredjenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS30.000,00 31.500,0016.500,0060.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom36.000,0037.500,0019.500,0072.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, medjunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)45.000,0046.500,0024.000,0090.000,00

PREDKRIVIČNI I ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA:

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELOODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOG SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, (sa 1 započetim satom)ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI,INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovodjenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osudjenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, odredjivanju ili produženju pritvora, sprovodjenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupkaOSTALI PODNESCI
do 3 god18.000,00 9.750,0033.000,0016.500,008.250,00
preko 3 do 5 god 24.000,0012.750,0045.000,0022.500,0011.250,00
preko 5 do 10 god31.500,0016.500,0060.000,0030.000,0015.000,00
preko 10 do 15 god46.500,0024.000,0090.000,0045.000,0022.500,00
preko 15 godina61.500,0031.500,00120.000,0060.000,0030.000,00

UGOVORI I OPŠTI AKTI:

1,5% ili T. Br 13min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok.sam.22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica19.500,00
Punomoć13.500,00
ostale izjave11.250,00
o posluzi16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica25.500,00
Opšti akti drž. organa i lok. samouprave37.500,00

OSTALE RADNJE:

Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom – uvećanje po 50%Sastanci i konferencije 4.500,00Započeti sat 1.500,00
Dopisi 3.000,00Opomene, pregled i razmatranje spisa50% T. Broja
Pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost20% T. Broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%% T. Broja

Napomena: iznosi u tabelarnom prikazu advokatske tarife su prikazani u dinarima.

065/69-629-59