TESTAMENT Testament ili zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku. Zaveštanje može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasuđivanje. Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost….

e- Šalter Republičkog geodetskog zavoda Obveznici službene dostave isprava, odnosno organi javne uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja donose odluke koje predstavljaju osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljaju putem e-Šaltera izvršne odluke i druga akta koja predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Republički geodetski zavod unapredio…

Call Now Button065/69-629-59