Obaveze privrednih društava povodom Zakona o arhivskoj građi   Dokumentarni materijal, kako je određeno u članu 2. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020 – dalje: Zakon), predstavlja celinu dokumenata ili zapisa nastalih ili primljenih delovanjem i radom subjekata (državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave,…

Osnivanja privrednog subjekta- društva sa ograničenom odgovornošću (doo) Postupak osnivanja privrednih subjekata društva sa ograničenom odgovornošću (doo) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre. Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (doo) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i…

Call Now Button065/69-629-59