Osnivanja privrednog subjekta- društva sa ograničenom odgovornošću (doo) Postupak osnivanja privrednih subjekata društva sa ograničenom odgovornošću (doo) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre. Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (doo) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i…

Call Now Button065/69-629-59